Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Raport bieżący 4/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16.01.2024 r. uzyskał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu w dniu 16.01.2024 r. z Emitentem umowy o rejestrację w KDPW do 4.721.888 akcji serii K pod kodem ISIN  PLLCCRP00199.

Podstawa prawna: § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Załączniki:

RB_4_2024_16_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat