Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii J

Raport bieżący 28/2007