Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rozpoczęcie współpracy z Grupo Lar Holding Polonia sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy joint venture

Raport bieżący 58/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 46/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie podpisania umowy o współpracy joint venture przez Emitenta, (ii) raportu bieżącego nr 54/2021 z dnia 23 września 2021 roku dotyczącego decyzji Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, oraz (iii) raportu bieżącego nr 57/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zakończenia badania due diligence dwóch projektów deweloperskich, informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zamknięcie transakcji polegające na przystąpieniu przez Emitenta do trzech spółek inwestycyjnych (oraz odpowiednio trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących ich komplementariuszami), które jako właściciele praw i obowiązków wynikających z projektów deweloperskich będą działały z zamiarem budowy osiedli mieszkaniowych w Warszawie.
Dalsza współpraca Emitenta oraz Grupo Lar Holding Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Grupo Lar”) w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie, będzie odbywała się na warunkach oraz zasadach określonych w umowie współpracy w ramach joint venture, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym numer 46/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku.
Informacja o rozpoczęciu współpracy z Grupo Lar na podstawie umowy o współpracy joint venture, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

rb_58_2021_20_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat