Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rozpoczęcie współpracy z The Heart S.A. na podstawie umowy o współpracy joint venture

Raport bieżący 59/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 48/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie podpisania umowy o współpracy joint venture przez Emitenta, oraz (ii) raportu bieżącego nr 58/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku dotyczącego decyzji Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zamknięcie transakcji polegające na przystąpieniu przez THE HEART S.A. („Heart”) do spółki celowej, która będzie działała z zamiarem stworzenia we współpracy z Heart systemu do obsługi nieruchomości, w tym platformy IT do zarządzania nieruchomościami i najemcami oraz aplikacji mobilnej dla najemców.

Dalsza współpraca Emitenta oraz Heart w zakresie stworzenia platformy IT do obsługi nieruchomości i najemców, będzie odbywała się na warunkach oraz zasadach określonych w umowie o współpracy joint venture, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym numer 48/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku.

Informacja o rozpoczęciu współpracy z Heart na podstawie umowy o współpracy joint venture, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

 

Załączniki:

RB_59_2022_23_11

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat