Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Raport okresowy