Spełnienie się warunku dotyczącego zawarcia znaczącej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną.

Raport bieżący 066/2007