Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Sprostowanie informacji prasowych

Raport bieżący 98/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z opublikowanymi informacjami prasowymi odnoszącymi się do transakcji opisanej w raporcie Idea Bank S.A. nr 116/2017, w którym Zarząd Idea Bank S.A. poinformował, że w dniu 28 września 2017 r. została zawarta ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie przy udziale i za pośrednictwie firmy inwestycyjnej umowę sprzedaży akcji spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nieprawdziwie wskazano w treści ww. informacji udział Emitenta jakoby nabycie akcji nastąpiło przez LC Corp S.A. m.in. poprzez przytoczenie zdania: „LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.”, mogło wprowadzić w błąd uczestników rynku kapitałowego oraz opinię publiczną – portal www.bankier.pl (materiał opublikowany 2017-09-28 19:06:00 – LC Corp nabył 25 proc. akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł).

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wobec wyżej wskazanych nieprawidłowych i błędnych informacji prasowych w zakresie wskazania i skojarzenia udziału Emitenta w transakcji z Idea Bank S.A., zostanie rozważone podjęcie dalszych kroków prawnych mających na celu ochronę interesu i wizerunku Emitenta.

 

Zarząd przekazuje niniejszą informację w celu zapewnienia inwestorom rzetelnego dostępu do informacji.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat