Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Stanowisko Zarządu Develia S.A. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ

Raport bieżący 7/2022

Podstawa prawna: Art. 80 ust. 1-3 ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2022 r. przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ („Wezwanie”), wraz z opinią o wartości godziwej akcji Spółki przygotowaną przez PwC Advisory Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie ceny za akcje Spółki zaproponowanej w Wezwaniu. Stanowisko Zarządu wraz z opinią PwC Advisory Sp. z o.o. Sp. k. stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 80 ust. 1-3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami).

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat