Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.01.2008 r.

Raport bieżący 001/2009