Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.10.2017 r.

Raport bieżący 115/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe