Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.03.2009 r.

Raport bieżący 023/2009