Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki LC Corp S.A.

Raport bieżący 39/2007