Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący 031/2009