Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uzgodnienie ceny sprzedaży za niektóre nieruchomości Emitenta

Raport bieżący 68/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2018 r. Spółka uzgodniła z międzynarodowymi podmiotami inwestującymi w nieruchomości komercyjne („Kupujący”) łączną cenę sprzedaży wynoszącą 275 milionów EUR w wyniku negocjacji dotyczących zbycia przez Spółkę czterech budynków biurowych w Polsce: budynku Wola Center, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, budynku Wola Retro, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20 (w budowie), Retro Office House, zlokalizowanego we Wrocławiu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Komandorskiej, oraz Silesia Star, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 18, rozpoczętych podpisaniem listu intencyjnego w dniu 29.06.2018 r.

W ramach wyłączności przyznanej Kupującym, strony kontynuują negocjacje w celu uzgodnienia satysfakcjonującej dla obu stron treści dokumentacji transakcyjnej, uwzględniając treść postanowień listu intencyjnego. Warunki listu intencyjnego, w tym odnoszące się do warunków realizacji transakcji, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów. Zamknięcie transakcji nie jest pewne i nastąpi pod warunkiem wynegocjowania szczegółowych postanowień umowy, w szczególności w zakresie zobowiązań Spółki, które będą miały wpływ na wynik ekonomiczny transakcji i mogą być podstawą podjęcia decyzji o jej sfinalizowaniu.

Spółka poinformuje w raportach bieżących o realizacji kolejnych etapów transakcji.

Informacja o uzgodnieniu ceny sprzedaży, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, gdyż potencjalna transakcja ze względu na wartość będzie istotną transakcją dla Emitenta.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat