Wcześniejsza spłata znaczącego kredytu przez jednostkę zależną

Raport bieżący 013/2008