Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący 080/2008