Wybór firmy audytorskiej do wykonania przegladu półrocznego

Raport bieżący 030/2009