Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący 57/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 20.10.2020 r. dokonała wyboru spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w związku z wakatem na tym stanowisku wskutek rezygnacji członka Rady pełniącego tą funkcję do 31.08.2020 r. (raport bieżący nr 38/2020 z dnia 28.08.2020 r.), została powierzona Panu Jackowi Osowskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej została powierzona Panu Arturowi Osuchowskiemu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki:

rb_57_2020_20_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat