Wybór Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący 028/2009