Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący 040/2008