Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wybór Rothschild & Co Polska Sp. z o.o. jako doradcy w procesie przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący 12/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym długoterminowym rozwojem Spółki, w dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2022 r. został wybrany Rothschild & Co Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako doradca w rozpoczętym procesie przeglądu opcji strategicznych, z którym została również zawarta stosowna umowa na doradztwo w tym procesie.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

 

Załączniki:

RB_12_2022_09_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat