Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez LC Corp S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku

Raport bieżący 002/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) na podstawie Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009.

Pełen wykaz przekazanych informacji znajduje się w załączniku.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat