Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyniki przetargu na zakup nieruchomości w Gdańsku której nabywcą został Emitent

Raport bieżący 13/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2018 r. podpisany został protokół ze zorganizowanego w dniu 7 marca 2018 r. publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacja) ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gdańska, dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Letnickiej w Gdańsku o pow. 13,002 ha. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Gdańska.

 

W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Emitent, który zaoferował cenę nabycia w kwocie 24.376.600,00 zł  brutto – w tym VAT 23%.

Termin zawarcia umowy przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości określony został do dnia 9 kwietnia 2018 r.

 

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

 

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014