Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zakończenie badania due diligence dwóch projektów deweloperskich

Raport bieżący 57/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zakończył z pozytywnym wynikiem dodatkowe badanie due diligence dwóch projektów deweloperskich, które będą realizowane na podstawie umowy współpracy w ramach joint venture z zamiarem realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie zawartej z Grupo Lar Holding Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Grupo Lar”) oraz CGLS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 sierpnia 2021 roku („Umowa JV”).
W związku z powyższym Emitent informuje o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających określonego w Umowie JV. O dalszych działaniach dotyczących transakcji Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

Informacja o zakończeniu z pozytywnym wynikiem badania due diligence dwóch projektów deweloperskich, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

rb_57_2021_20_10