Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zakończenie i niekontynuowanie negocjacji w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący 42/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 28.01.2022 r., informuje, że spółka zależna od Emitenta, Develia Invest sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów, dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, w dniu 08.09.2023 r. z uwagi na zmianę sytuacji rynkowej i gospodarczej, w związku z istotną zmianą warunków ofertowych w stosunku do ustalonych w podpisanym liście intencyjnym, podjęła decyzję o niekontynuowaniu i zakończeniu negocjacji warunków sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Kolejowej o łącznej powierzchni 12.670 m.kw. („Nieruchomość”) wraz z częścią inwestycji obejmującej budowę 2 budynków wielofunkcyjnych, ze wspólnym parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą, które spółka zależna prowadziła z europejskim podmiotem inwestującym w nieruchomości komercyjne.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Emitenta.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Załączniki:

RB_42_2023_09_08

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat