Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zakończenie negocjacji dotyczących sprzedaży niektórych nieruchomości Emitenta

Raport bieżący 72/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. Spółka przekazała międzynarodowym podmiotom inwestującymi w nieruchomości komercyjne, z którymi Spółka prowadziła negocjacje dotyczące zbycia przez Spółkę 4 (czterech) budynków biurowych w Polsce: budynku Wola Center (zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33), budynku Wola Retro (zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20 (w budowie)), budynku Retro Office House (zlokalizowanego we Wrocławiu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Komandorskiej) oraz budynku Silesia Star (zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 18), rozpoczętych podpisaniem listu intencyjnego w dniu 29.06.2018 r., o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 67/2018 oraz 68/2018 z 31 października 2018 r., oświadczenie o zakończeniu negocjacji i wygaśnięciu z dniem 30 listopada 2018 r. wyłączności na negocjacje w zakresie sprzedaży wskazanych nieruchomości w związku z niemożliwością akceptacji warunków transakcji zaproponowanych przez potencjalnego kupującego.

Spółka będzie kontynuowała proces sprzedaży wskazanych nieruchomości, podejmując odpowiednie działania na rynku w tym zakresie.

Informacja o zakończeniu negocjacji, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, gdyż potencjalna transakcja ze względu na wartość byłaby istotną transakcją dla Emitenta.