Zakończenie subskrypcji oraz sprzedaży oraz przydział Akcji Serii J i Akcji Sprzedawanych LC Corp S.A.

Raport bieżący 004/2007