Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta oraz ustanowienie hipoteki.

Raport bieżący 079/2008