Zawarcie umowy przedwstępnej w przedmiocie nabycia nieruchomości przez jednostkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący 24/2007