Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący 071/2008

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat