Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący 025/2007