Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 036/2013

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniach 16.07.2013 r – 17.07.2013 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, transakcji:

  •  sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 16.07.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 400,00 zł.
  •  kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 16.07.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 380,00 zł.
  •  kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 17.07.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 360,00 zł.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Załączniki:

036_2013_07_22_2013