Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 029/2013

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniach 11.06.2013 r – 17.06.2013 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, transakcji:

 • sprzedaży 3 300 akcji LC Corp S.A. w dniu 11.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4 950,00 zł.
 • kupna 2 500 akcji LC Corp S.A. w dniu 11.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 700,00 zł.
 • sprzedaży 1 700 akcji LC Corp S.A. w dniu 11.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 584,00 zł.
 • kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 11.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 000,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 12.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 080,00 zł.
 • kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 12.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 080,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 12.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 160,00 zł.
 • kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 12.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 120,00 zł.
 • kupna 4 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 13.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 6 080,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 13.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 080,00 zł.
 • sprzedaży 1 148 akcji LC Corp S.A. w dniu 13.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 744,96 zł.
 • kupna 3 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 13.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4 440,00 zł.
 • sprzedaży 1 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 13.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 470,00 zł.
 • sprzedaży 3 896 akcji LC Corp S.A. w dniu 14.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 5 844,00 zł.
 • sprzedaży 30 akcji LC Corp S.A. w dniu 14.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 45,30 zł.
 • kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 14.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 960,00 zł.
 • kupno 291 akcji LC Corp S.A. w dniu 14.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 421,95 zł.
 • kupna 1 709 akcji LC Corp S.A. w dniu 17.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 478,05 zł.
 • kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 17.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 929,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 17.06.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 980,00 zł.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat