Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 018/2013

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniach 19.04.2013 r – 25.04.2013 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, transakcji:

 • kupna 2 427 akcji LC Corp S.A. w dniu 19.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 766,78 zł.
 • przedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 19.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 340,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 19.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 440,00 zł.
 • sprzedaży 5 860 akcji LC Corp S.A. w dniu 22.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 7 500,00 zł.
 • kupna 1 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 22.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 250,00 zł.
 • kupna 5 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 23.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 6 250,00 zł.
 • kupna 1 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 23.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 200,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 23.04.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 440,00 zł.
 • kupna 1 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 230,00 zł.
 • kupna 1 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 200,00 zł.
 • kupna 955 akcji LC Corp S.A. w dniu 25.04.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 117,35 zł.
 • sprzedaży 1 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 25.04.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 190,00 zł.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat