Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 014/2013

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniach 15.03.2013 r – 21.03.2013 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, transakcji:

 • kupna 2 500 akcji LC Corp S.A. w dniu 15.03.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 225,00 zł.
 • sprzedaży 1 767 akcji LC Corp S.A. w dniu 15.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 332,44 zł.
 • kupna 1 700 akcji LC Corp S.A. w dniu 15.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 210,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 20.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 720,00 zł.
 • kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 20.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 680,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 20.03.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 740,00 zł.
 • kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 20.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 700,00 zł.
 • kupna 3 192 akcji LC Corp S.A. w dniu 20.03.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4 181,52 zł.
 • sprzedaży 1 500 akcji LC Corp S.A. w dniu 20.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 995,00 zł.
 • sprzedaży 1 500 akcji LC Corp S.A. w dniu 20.03.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 025,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 21.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 740,00 zł.
 • kupna 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 21.03.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 660,00 zł.
 • kupna 3 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 21.03.2013 w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3 810,00 zł.
 • sprzedaży 1 500 akcji LC Corp S.A. w dniu 21.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1 905,00 zł.
 • sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A. w dniu 21.03.2013 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2 580,00 zł.

Powyższe transakcje zrealizowane została w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat