Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 09/2013

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniu 21.02.2013 r. przeniesienia własności 32 723 sztuk akcji Emitenta oznaczonych kodem PLLCCRP00017 (dalej: Akcje) o łącznej wartości 34 686,38 zł. Przeniesienie własności Akcji było konsekwencją wykonania zawartej w dniu 18.02.2013 r. umowy o odpłatny podział majątku oraz rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Zbycie Akcji nastąpiło poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. w drodze transferu ww. papierów wartościowych.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat