Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 075/2011

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu dwóch zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniach 02.11.2011 r. do 04.11.2011 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, następujących transakcji dotyczących akcji LC Corp S.A

  • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 02.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.090 zł,
  • sprzedaży 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 02.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.150 zł,
  • sprzedaży 2000 akcji LC Corp S.A. w dniu 03.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2.260 zł,
  • sprzedaży 5000 akcji LC Corp S.A. w dniu 03.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 5.750 zł,
  • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 03.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.420 zł,
  • kupna 2000 akcji LC Corp S.A. w dniu 03.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2.260 zł,
  • kupna 2941 akcji LC Corp S.A. w dniu 03.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.293,92 zł,
  • sprzedaży 1000 akcji LC Corp S.A. w dniu 04.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1.140 zł,
  • kupna 2280 akcji LC Corp S.A. w dniu 04.11.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2.530,80 zł.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.