Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 047/2011

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Andrzeja Błażejewskiego, który poinformował o nabyciu w dniu 22 lipca 2011 r. 8.000 akcji LC Corp S.A. za cenę  1,19 zł za akcję, w wyniku transakcji kupna przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat