Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 046/2011

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym dwóch zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następujących transakcji:

 • w dniu 15 lipca 2011 r. transakcji kupna 2.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 2.500 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 • w dniu 15 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 2.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 2.540 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 18 lipca 2011 r. transakcji kupna 3.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 3.720 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 19 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 3.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 3.750 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 19 lipca 2011 r. transakcji kupna 2.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 2.460 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 19 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 1.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 1.240 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 20 lipca 2011 r. transakcji kupna 1.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 1.220 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 20 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 200 akcji LC Corp S.A. za cenę 250 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 20 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 1.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 1.240 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 20 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 3.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 3.660 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 20 lipca 2011 r. transakcji kupna 5.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 6.050 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 20 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 590 akcji LC Corp S.A. za cenę 725,70 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 21 lipca 2011 r. transakcji kupna 3.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 3.480 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 21 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 2.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 2.320 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • w dniu 21 lipca 2011 r. transakcji sprzedaży 1.000 akcji LC Corp S.A. za cenę 1.180 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.