Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 021/2011

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Andrzeja Błażejewskiego, który poinformował o dokonaniu w dniu 18.05.2011 r. następujących transakcji:

  • transakcji kupna 4.553 akcji LC Corp S.A. po cenie 1,47 zł za akcję w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
  • transakcji kupna 29.447 akcji LC Corp S.A. po cenie 1,48 zł za akcję w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat