Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 028/2010

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w okresie od 02.09.2010 r. do  08.09.2010 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, następujących transakcji dotyczących akcji LC Corp S.A.:

 • kupna 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 02.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 7.850 zł,
 • sprzedaży 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 02.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 8.050 zł,
 • sprzedaży 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 02.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 8.450 zł,
 • sprzedaży 10.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 02.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 17.000 zł,
 • kupna 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 07.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 8.000 zł,
 • kupna 10.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 07.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 15.900 zł,
 • sprzedaży 10.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 07.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 16.200 zł,
 • kupna 10.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 07.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 15.900 zł,
 • sprzedaży 10.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 07.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 16.200 zł,
 • sprzedaży 4.396 akcji LC Corp S.A. w dniu 07.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 7.209,44 zł,
 • kupna 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 08.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 8.000 zł,
 • kupna 10.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 08.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 15.900 zł,
 • sprzedaży 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 08.09.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 8.100 zł,

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat