Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 003/2010

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od prokurenta Emitenta – Pana Piotra Jelonka, który poinformował iż w 2009 r. w okresie sprawowania funkcji prokurenta LC Corp S.A., która udzielona została z dniem 12.05.2009 r. dokonał on w dniu 22.06.2009 r. (dzień rozliczenia transakcji) sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesyjnym zwykłym łącznie 9.000 akcji spółki LC Corp S.A. po cenie 1,25 zł za akcję tj. za łączną cenę 11.250 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), co zgodnie z § 2 ust 5 ww. Rozporządzenia nie przekroczyło w okresie sprawowania funkcji prokurenta LC Corp S.A. w 2009 r., wartości 5.000 euro.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat