Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 064/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który
poinformował o dokonaniu w dniach od 27 lipca do 29 lipca 2015 r. przez osobę blisko z nim związaną w
rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan
Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, transakcji:
• kupna 2 000 akcji LC Corp S.A., w dniu 27 lipca 2015 r., w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na
Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 1,93 zł.
• sprzedaży 2 000 akcji LC Corp S.A., w dniu 27 lipca 2015 r., w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 1,94 zł.
• sprzedaży 1 969 akcji LC Corp S.A., w dniu 28 lipca 2015 r., w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 1,97 zł.
• kupna 5 000 akcji LC Corp S.A., w dniu 29 lipca 2015 r., w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na
Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 2,03 zł.
• sprzedaży 4 000 akcji LC Corp S.A., w dniu 29 lipca 2015 r., w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 2,04 zł.
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp
S.A. funkcji animatora Emitenta.

Załączniki:

rb_64_2015_08_20

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat