Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 62/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który
poinformował o dokonaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160
powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Pan Remigiusz Baliński
pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, transakcji:
• kupna 5560 akcji LC Corp S.A., w dniu 9 czerwca 2016 r., w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na
Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 1,84 zł,
• sprzedaży 2773 akcji LC Corp S.A., w dniu 9 czerwca 2016 r., w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; średnia cena za akcję wynosiła 1,84 zł,
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp
S.A. funkcji animatora Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat