Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 058/2014

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Zarządu Emitenta, który poinformował, że:

  • w dniu 23 czerwca 2014 r. dokonał nabycia 600 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Łączna wartość transakcji wyniosła 1.308,00 zł.
  • w dniu 24 czerwca 2014 r. dokonał nabycia 9.590 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Łączna wartość transakcji wyniosła 21.002,00 zł.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat