Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta raportu 53/2012 z dnia 2012.07.02

Raport bieżący 053/2012

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami),  koryguje informację przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 53/2012 z dnia 02.07.2012 r. w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym pisma od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego informującego iż wskutek omyłki został wskazany nieprawidłowy wolumen oraz wartość transakcji w zawiadomieniu skierowanym do Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi informującym o dokonaniu w dniach od 22.06.2012 r. do 28.06.2012 r. transakcji dotyczących akcji LC Corp S.A. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Poniżej pełna, poprawna treść raportu sporządzona na podstawie otrzymanego korygującego zawiadomienia:

 

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniach od 22.06.2012 r. do 28.06.2012 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, następujących transakcji dotyczących akcji LC Corp S.A.:

  • sprzedaży 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 22.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.900,00 zł,
  • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 22.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.810,00 zł,
  • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 26.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.810,00 zł,
  • sprzedaży 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 26.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.900,00 zł,
  • kupna 1115 akcji LC Corp S.A. w dniu 27.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1.416,05 zł,
  • sprzedaży 612 akcji LC Corp S.A. w dniu 27.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 795,60 zł,
  • sprzedaży 2388 akcji LC Corp S.A. w dniu 27.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.128,28 zł,
  • sprzedaży 5000 akcji LC Corp S.A. w dniu 28.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 6.550,00 zł,
  • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 28.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.870,00 zł,
  • kupna 1885 akcji LC Corp S.A. w dniu 28.06.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2.393,95 zł.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat