Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii LCC191022OZ2 w związku z zamiarem ich częściowego wykupu

Raport bieżący 21/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku na wniosek Emitenta, Zarząd Bond Spot S.A., na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, podjął uchwałę nr 91/O/20 w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii LCC191022OZ2 spółki Develia S.A. począwszy od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. (włącznie), w związku z zamiarem ich częściowego wykupu.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

 

Załączniki:

rb_21_2020_02_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat