Złożenie przez jednostkę zależną oświadczenia o odstapieniu od znaczącej umowy

Raport bieżący 035/2009