Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na GPW

Raport bieżący 34/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz raportu bieżącego numer 32/2019 z dnia 2 września 2019 r., informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w komunikacie z dnia 6 września 2019 roku poinformowała, że w związku ze zmianą firmy Emitenta z LC Corp S.A. (PLLCCRP00017) na DEVELIA S.A., począwszy od dnia 10 września 2019 r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą "DEVELIA” i oznaczeniem „DVL”.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:

rb_034_2019_09_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat