Zmiana struktury kapitału zakładowego LC Corp S.A. – korekta.

Raport bieżący 016/2008